bierny

bierny
{{stl_3}}bierny {{/stl_3}}{{stl_4}}[{{/stl_4}}{{stl_7}}bjɛrnɨ{{/stl_7}}{{stl_4}}] {{/stl_4}}{{stl_9}}adj {{/stl_9}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}1) {{/stl_11}}{{stl_4}}({{/stl_4}}{{stl_13}}opp: aktywny{{/stl_13}}{{stl_4}}) {{/stl_4}}{{stl_14}}passiv{{/stl_14}}{{stl_4}}, {{/stl_4}}{{stl_14}}untätig {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}\bierny opór {{/stl_22}}{{stl_14}}passiver Widerstand {{/stl_14}}{{stl_15}}m {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}bierne prawo wyborcze {{/stl_22}}{{stl_12}}pol {{/stl_12}}{{stl_14}}passives Wahlrecht {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_11}}2) {{/stl_11}}{{stl_12}}ling {{/stl_12}}{{stl_14}}passiv {{/stl_14}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}imiesłów \bierny {{/stl_22}}{{stl_14}}Partizip Perfekt {{/stl_14}}{{stl_15}}nt, {{/stl_15}}{{stl_14}}Partizip II {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}{{stl_51}}
{{/stl_51}}{{stl_22}}strona bierna {{/stl_22}}{{stl_14}}Passiv {{/stl_14}}{{stl_15}}nt {{/stl_15}}

Nowy słownik polsko-niemiecki. 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • bierny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, biernyni, biernyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykazujący postawę niezaangażowaną, niepodejmujący żadnej inicjatywy; bezwolny, obojętny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bierna postawa …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • bierny — opór zob. opór 1 …   Słownik frazeologiczny

 • bierny — biernyni, biernyniejszy 1. «nie wykazujący inicjatywy, obojętny, nie zaangażowany» Mieć bierną naturę. Zajmować bierną postawę wobec życia. Być biernym narzędziem w czyichś rękach. ∆ Bierny opór «opór polegający na odmowie działania, współpracy,… …   Słownik języka polskiego

 • bierny opór — {{/stl 13}}{{stl 7}} przeciwstawianie się, sprzeciw, opór wyrażający się w odmowie uczestniczenia w czymś, wykonania czegoś {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • widz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos V, lm M. owie, D. ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} osoba oglądająca jakieś widowisko, spektakl, film itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Widzowie kinowi, teatralni. Tłum widzów. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • opór — 1. Bierny opór «opór polegający na braku współpracy, na nieuczestniczeniu w czymś na znak niezgody na coś i na niestosowaniu środków przemocy»: Przez długie miesiące unikał uczestnictwa w zbrojnych akcjach, odpowiadając na rozkazy biernym oporem …   Słownik frazeologiczny

 • animowany — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. animować (p.) animowany w użyciu przym. ∆ Film animowany «film rysunkowy, kukiełkowy, wycinankowy itp. o specjalnej technice zdjęć polegającej na wielokrotnym filmowaniu scen i obiektów w coraz to innej fazie… …   Słownik języka polskiego

 • ankietowany — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. ankietować (p.) ankietowany ankietowanyni w użyciu rzecz. «ten, do kogo jest skierowana ankieta» Odpowiedzi ankietowanych …   Słownik języka polskiego

 • aresztowany — aresztowanyni imiesł. przymiotnikowy bierny czas. aresztować (p.) aresztowany w użyciu rzecz. «człowiek aresztowany» Doprowadzić aresztowanego do komisariatu. Pomieszczenie dla aresztowanych …   Słownik języka polskiego

 • artykułowany — 1. imiesł. przymiotnikowy bierny czas. artykułować (p.) 2. «o mowie, głosie: składający się z poszczególnych dźwięków; zrozumiały, jasny, wyraźny» …   Słownik języka polskiego

 • bezwolny — bezwolnyni «nie mający silnej woli, podporządkowujący się innym; uległy, bierny; świadczący o czyimś braku silnej woli» Być bezwolnym narzędziem w czyichś rękach. Bezwolne ruchy …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”